Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/1138
Nhan đề: Một số vướng mắc, bất cập khi áp dụng các quy định của Bộ luật Tố tụng Dân sự năm 2015 trong giải quyết vụ án dân sự và đề xuất, kiến nghị
Tác giả: Nguyễn, Thị Hương
Từ khoá: Bộ luật Tố tụng Dân sự
Giải quyết án dân sự
Thực tiễn áp dụng
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Tòa án Nhân dân;Số 5 .- Tr.8-10,47
Tóm tắt: Bài viết đề cập đến những vướng mắc, bất cập của Bộ luật Tố tụng Dân sự năm 2015 trong giải quyết vụ án dân sự, đồng thời đưa ra một số đề xuất, kiến nghị.
Định danh: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/1138
ISSN: 1859-4875
Bộ sưu tập: Tòa án Nhân dân

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_3.69 MBAdobe PDFXem
Your IP: 44.222.189.51


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.