Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/11400
Title: Bác Hồ viết báo tết độc lập lần đầu tiên
Authors: Nguyễn, Văn Toàn
Keywords: Bác Hồ
Viết báo tết độc lập đầu tiên
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Du lịch Việt Nam;Số 01+02 .- Tr.6-7
Abstract: Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại mội di sản báo chí cách mạng vô cùng quý báu. Trong cuộc đời hoại động của mình, Bác đã viếl khoảng 2.000 bài báo với trên 100 bút danh khác nhau. Trong đó, những bài báo Bác viết vào dip xuân tết, đặc biệt là Tết Độc lập đầu tiên của nước nhà đã để lại dấu ấn sâu đậm trong tâm trí người đọc.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/11400
ISSN: 0866-7373
Appears in Collections:Du lịch Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.69 MBAdobe PDF
Your IP: 3.215.186.30


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.