Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/11412
Title: Bánh tét hương sắc tết phương nam
Authors: Trần, Thanh Thảo Uyên
Keywords: Bánh tét
Hương sắc tết phương nam
Người Dân Nam Bộ
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Du lịch Việt Nam;Số 01+02 .- Tr.136-137
Abstract: Từ thuở khai hoang lập ấp. Người Dân Nam Bộ đã gói bánh tét để cúng tạ ơn trời đất và tổ tiên, ông bà. Theo dòng chảy thời gian và sự thay đổi đời sống, bánh tét cũng được biến tấu đa dạng và hấp dẫn hơn.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/11412
ISSN: 0866-7373
Appears in Collections:Du lịch Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.78 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.111.130


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.