Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/11415
Nhan đề: Đánh giá hành lang chuyển động của xe bus 45 chỗ khi quay vòng trên đường
Tác giả: Nguyễn, Tiến Dũng
Đoàn, Xuân Hoàng
Dư, Tuấn Đạt
Từ khoá: Hành lang chuyển động
Vi phạm làn đường
Góc quay bánh dẫn hướng
Vận tốc chuyển động
Xe bus 45 chỗ
Năm xuất bản: 2019
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Cơ khí Việt Nam;Số 01+02 .-Tr.76-81
Tóm tắt: Dòng xe bus đường dài 45 chỗ hiện đang được các nhà sản xuất lắp ráp ô tô trong nước phát triển rất nhiều trong thời gian qua. Do kích thước lớn, khi xe bus chuyển động quay vòng trên đường có thể mất ổn định hướng chuyển động do tác động của các yếu tố sử dụng và ngoại cảnh. Trong trường hợp như vậy, xe có thể vi phạm làn đường và va chạm với các thành lề đường hoặc phương tiện khác gây tai nạn. Việc đánh giá hành lang chuyển động của xe bus khi quay vòng làm cơ sở cho các bài toán điều khiển ổn định hướng hoặc quản lý giao thông là vấn đề đáng được quan tâm nghiên cứu. Bài báo trình bày một số kết quả đánh giá hành lang chuyển động của xe bus 45 chỗ khi quay vòng trên đường bằng phẳng. Nghiên cứu này tập trung vào việc đánh giá ảnh hưởng của các yếu tố sử dụng như góc quay bánh xe dẫn hướng và vận tốc chuyển động của xe đến hành lang chuyển động và khả năng vi phạm làn đường của xe.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/11415
ISSN: 0866-7056
Bộ sưu tập: Cơ khí Việt Nam

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
2.51 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.107.166


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.