Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/11428
Title: Du lịch nông nghiệp công nghệ cao Hướng đi mới bền vững
Authors: Trần, Thị Lan
Keywords: Du lịch nông nghiệp
Hướng đi mới bền vững
Ứng dụng công nghệ cao
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Du lịch Việt Nam;Số 03 .- Tr.20-21
Abstract: Tuy du lịch nông nghiệp công nghệ cao là một lĩnh vực mới sẽ gặp nhiều khó khăn, nhưng có thể tin tưởng vào tính hấp dẫn, tính khác biệt và sự phát triển lâu dài vì Việt Nam là một quốc gia có bề dày lịch sử phát triển sinh thái nông nghiệp dựa trên nền sinh thái thiên nhiên đa dạng thuộc loại cao nhất thế giới. Đa dạng sinh học là chiếc nôi sống, nơi sản sinh ra các thảm sinh thái tự nhiên cho việc phát triển và tồn tại bền vững nền sinh thái nông nghiêp với các sản vật thiên nhiên độc đáo. Đó cũng là cốt lõi để đặt nền móng cho việc phát triển các sản phẩm du lịch nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đủ sức cạnh tranh trên thị trường quốc tế.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/11428
ISSN: 0866-7373
Appears in Collections:Du lịch Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.39 MBAdobe PDF
Your IP: 3.226.241.176


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.