Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/11436
Title: Khảo sát dao động riêng của khoang hành khách để đánh giá độ ồn của xe bus cỡ lớn lắp ráp tại Việt Nam
Authors: Dư, Tuấn Đạt
Nguyễn, Tiến Dũng
Keywords: Dạng dao động riêng
Tần số
Mô hình phần tử hữu hạn
Xe bus 45 chỗ
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Cơ khí Việt Nam;Số 01+02 .- Tr.51-56
Abstract: Trong những năm qua, các nhà sản xuất ô tô trong nước đã lắp ráp rất nhiều dòng xe bus cỡ lớn. Việc nghiên cứu phát triển để tăng tính tiện nghi cho người ngồi xe luôn là vấn đề được quan tâm nghiên cứu, trong đó ồn rung là một trong những chỉ tiêu để đánh giá chất lượng xe. Để đánh giá và hoàn thiện kết cấu cho sản phẩm khung vỏ, việc xác định dao động riêng nhằm tìm ra các dạng và khung tần số có khả năng cộng hưởng là bước quan trọng trong quá trình nghiên cứu ồn rung của xe bus và là vấn đề đáng được quan tâm nghiên cứu. Bài báo trình bày một số kết quả khảo sát dao động riêng của khung vỏ và khối lượng khí khoang hành khách của xe bus 45 chỗ lắp ráp tại Việt Nam. Nghiên cứu này tập trung vào việc xây dựng mô hình rung ồn để xác định các dạng và vùng tần số dao động riêng của khung vỏ, làm cơ sở cho bài toán phân tích ồn rung xe bus.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/11436
ISSN: 0866-7056
Appears in Collections:Cơ khí Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.59 MBAdobe PDF
Your IP: 35.168.62.171


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.