Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/11463
Title: Giải pháp đẩy mạnh hoạt động du lịch lữ hành của Việt Nam trong điều kiện hiện nay
Authors: Nguyễn, Tiến Mạnh
Keywords: Giải pháp
Du lịch lữ hành
Việt Nam
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 537 .- Tr.76-78
Abstract: Trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay, du lịch đã và đang trở thành ngành kinh tế dịch vụ phát triển nhanh và tiềm năng nhất trên thế giới. Là một quốc gia nằm trong khu vực Đông Á, với nhiều điều kiện thuận lợi cho phát triển du lịch Việt Nam hiện đang nổi lên là một điểm đến du lịch với những giá trị đặc sắc, hấp dẫn mới. Trong xu thế hội nhập quốc tế hiện nay, Việt Nam đã chủ động và tích cực tham gia vào nhiều tổ chức, diễn đàn quốc tế lớn. Đặc biệt với điều kiện chính trị ổn định, hoạt động đối ngoại rộng mở, ngành du lịch Việt Nam trong giai đoạn vừa qua đã có sự phát triển ổn định, tạo được hình ảnh một điểm đến an toàn.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/11463
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_2.02 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 44.200.112.172


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.