Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/11466
Title: Nghiên cứu ứng dụng mô hình Hec - Ras mô phỏng dòng chảy lũ lưu vực sông Bến Hải tỉnh Quảng Trị
Authors: Trần, Thị Thu Thảo
Vũ, Thị Hòa
Phạm, Thị Minh
Bùi, Thị Tuyết
Keywords: Quảng Trị
Sông Bến Hải
Dòng chảy lũ
Mô hình HEC-RAS
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Khí tượng Thủy văn;Số 691 .- Tr.30-38
Abstract: Quảng Trị là một trong các tỉnh Duyên hải miền Trung có đặc điểm khí hậu và địa hình phức tạp, là nơi chịu ảnh hưởng của hầu hết các loại thiên tai thường xảy ra ở Việt Nam nhưng với tần suất cao hơn, mức độ ác liệt hơn như: bão, lũ và ngập lụt. Do vậy, khi xảy ra lũ lớn thường gây ra ngập lụt trên diện tích đồng bằng rộng lớn. Bài báo này đưa ra một số kết quả hiệu chỉnh và kiểm định dòng chảy lũ lưu vực sông Bến Hải tỉnh Quảng Trị cho 2 trận lũ lớn năm 2005 và 2016. Kết quả hiệu chỉnh và kiểm định mô hình đều đạt chỉ số Nash cao trên 0,85. Dựa trên bộ thông số thuỷ lực xác định được trong quá trình hiệu chỉnh và kiểm định mô hình, tính toán mô phỏng cho trận lũ ứng với tần suất thiết kế 1% để mô phỏng khả năng thoát lũ cho lưu vực.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/11466
ISSN: 2525-2208
Appears in Collections:Khí tượng Thủy văn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_4.64 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.238.70.175


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.