Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/11471
Title: Nghiên cứu đặc điểm khí hậu tỉnh Ninh Thuận
Authors: Từ, Thị Năm
Phạm, Thị Minh
Bùi, Thị Tuyết
Keywords: Khí hậu
Nhiệt độ
Mưa
Gió
Tỉnh Ninh Thuận
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Khí tượng Thủy văn;Số 691 .- Tr.21-29
Abstract: Ninh Thuận được biết đến là một vùng có khí hậu khắc nghiệt. Khí hậu tỉnh Ninh Thuận là khí hậu nhiệt đới gió mùa với 2 mùa rõ rệt là mùa khô và mùa mưa, tương ứng với thời kỳ chịu ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam và gió mùa Đông Bắc. Mùa khô bắt đầu từ tháng 1 và kết thúc vào tháng 8; mùa mưa từ tháng 9 đến tháng 12. Lượng mưa mùa mưa chiếm từ 52 - 71% và mùa khô từ 29 - 48% tổng lượng mưa năm. Mùa khô thường xuyên xảy ra hạn hán gay gắt, mùa mưa thường xuất hiện lũ lớn. Vì vậy, nhóm tác giả đã nghiên cứu, tính toán, phân tích, đánh giá và xây dựng bản đồ khí hậu để tìm ra những đặc trưng cơ bản nhất của khí hậu. Nghiên cứu đặc điểm khí hậu giúp tỉnh Ninh Thuận có kế hoạch khai thác, sử dụng tài nguyên khí hậu, nguồn nước hợp lý, hiệu quả bền vững, đồng thời có chiến lược quy hoạch vùng sản xuất và phòng chống thiên tai ở các địa phương.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/11471
ISSN: 2525-2208
Appears in Collections:Khí tượng Thủy văn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_4.75 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 35.172.233.215


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.