Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/11483
Title: Tự chủ tài chính - mối quan tâm của các trường đại học cao đẳng trên địa bàn tỉnh Nghệ An
Authors: Hồ, Thị Hiền
Lê, Thị Trang
Keywords: Tự chủ tài chính
Mối quan tâm
Đại học cao đẳng
Nghệ An
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 527 .- Tr.35-37
Abstract: Tự chủ là điều kiện cần thiết để các trường đại học thực hiện các phương thức về quản trị đại học tiên tiến nhằm cải tiến và nâng cao chất lượng đào tạo. Tự chủ là một xu thế tất yếu của các trường đại học với sứ mệnh và mục tiêu tự chủ khác nhau.Tự chủ sẽ tạo động lực để họ đổi mới nhằm đạt hiệu quả cao hơn trong hoạt động của mình, đồng thời cũng làm tăng tính cạnh tranh giữa các cơ sở giáo dục đại học, tạo điều kiện để đa dạng hóa các hoạt động giáo dục. Để tiến tới tự chủ các trường đại học trên địa bàn tỉnh Nghệ An trong những năm tới với một số kinh nghiệm từ đề án thí điểm của 23 cơ sở giáo dục đại học công lập đã thực hiện tự chủ, tác giả bàn về những vấn đề về tự chủ tài chính của các trường đại học trong những năm qua.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/11483
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_2.22 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 18.205.176.39


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.