Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/11499
Title: Phát triển thị trường công nghiệp: từ kinh nghiệm của một số nước Đông Á và những vấn đề đặt ra đối với Việt Nam
Authors: Vũ, Tiến Lộc
Phạm, Thị Thu Hằng
Keywords: Phát triển thị trường công nghiệp
Việ Nam
Mở rộng thị trường
Xâm nhập thị trường toàn cầu
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Cộng Sản;Số 908 .- Tr.101-106
Abstract: Toàn cầu hóa mở rộng bản đồ sản xuất, tạo nên cấu trúc mới của thị trường công nghiệp, giao dịch hàng hóa dịch vụ vượt ra ngoài biên giới quốc gia. Để xâm nhập thị trường toàn cầu, các quốc gia đưa ra chính sách mở rộng thị trường, chính sách phát triển công nghiệp, sản xuất sản phẩm chất lượng cao, trở thành một đối tác quan trọng của các công ty đa quốc gia.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/11499
ISSN: 0866-7276
Appears in Collections:Cộng sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.62 MBAdobe PDF
Your IP: 3.84.132.40


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.