Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/11524
Title: Tóm tắt tình hình khí tượng, khí tượng nông nghiệp, thủy văn tháng 9 năm 2018
Keywords: Tình hình khí tượng
Khí tượng nông nghiệp
Thủy văn
Tháng 9 năm 2018
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Khí tượng Thủy văn;Số 694 .- Tr.64-72
Abstract: Trong tháng 9/2018 đã xuất hiện 2 cơn bão (bão số 4 và số 5). Tuy nhiên cả hai con bão đều không ảnh hưởng trực tiếp tới thời tiết đất liền nước ta. Tình hình nhiệt độ, nhiệt độ cả nước trong tháng 9 trên cả nước đều cao hơn so với TBNN cùng thời kỳ. Tình hình mưa trong tháng 9 phổ biến thấp hơn TBNN. Riêng một số nơi tại Nam Tây Nguyên có tổng lượng mưa tháng cao hơn so với TBNN cùng thời kỳ.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/11524
ISSN: 2525-2208
Appears in Collections:Khí tượng Thủy văn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_4.32 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 34.200.218.187


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.