Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/1153
Title: Sự cần thiết xây dựng quy trình đánh giá rủi ro ở các doanh nghiệp thuộc Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam
Authors: Nguyễn, Thị Kim Anh
Keywords: Quy trình đánh giá rủi ro
Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam
Hiệu quả hoạt động
Doanh nghiệp
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 511 .- Tr.22-24
Abstract: Các doanh nghiệp thuộc Tổng công ty Lâm Nghiệp Việt Nam (Vinafor) hoạt động trong lĩnh vực sản xuất lâm nghiệp, chế biến xuất nhập khẩu lâm sản... tạo công việc ổn định cho hàng nghìn lao động trên cả nước, hoạt động kinh doanh không chỉ theo mục tiêu lợi nhuận mà còn thực hiện nhiệm vụ xã hội như bảo vệ môi trường, xóa đói giảm nghèo, đặc biệt cho người dân miền núi, góp phần ổn định xã hội và an ninh quốc phòng. Với sự phát triển của nền kinh tế ngày nay, do ảnh hưởng của nhiều yếu tố như xã hội, kinh tế chính trị, đặc thù hoạt động kinh doanh của ngành, các doanh nghiệp luôn phải đối mặt với nhiều loại rủi ro bên trong và bên ngoài doanh nghiệp. Xây dựng quy trình đánh giá rủi ro là nhiệm vụ cần thiết của các nhà quản lý giúp doanh nghiệp ngăn ngừa và giảm thiểu các tổn thất, đạt được các mục tiêu về hiệu quả hoạt động và tính tuân thủ các quy định.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/1153
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_576.8 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.237.31.191


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.