Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/11563
Title: Ảnh hưởng của cao chiết cây cỏ sữa lên bảo quản đông lạnh cá tra (Pangasianodon hypophthalmus) phi lê
Authors: Trần, Minh Phú
Trần, Thị Cẩm Thu
Keywords: Công nghệ chế biến thủy sản
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại Học Cần Thơ
Abstract: Đề tài được thực hiện nhằm mục đích khảo sát sự ảnh hưởng của cao chiết cỏ sữa đến chất lượng cá tra phi lê trong quá trình bảo quản đông. Thí nghiệm được thực hiện gồm ba nghiệm thức: (i) ngâm cá phi lê trong nước, (ii) ngâm cá phi lê trong cao chiết cỏ sữa ở nồng độ 14,08 µg/mL và (iii) ở nồng độ 625 µg/mL trong 30 phút ở nhiệt độ dưới 4℃ và bảo quản đông ở nhiệt độ < -18℃. Thu mẫu vào các ngày 0, 30 và 90. Các chỉ tiêu phân tích bao gồm nhiệt độ, pH, ẩm độ, khả năng giữ nước (WHC), độ đàn hồi, hàm lượng nitơ bazơ bay hơi (TVB–N), Peroxide value (PV), Thiobarbituric Acid Reactive substances (TBARs), màu sắc cơ thịt, giá trị cảm quan, tổng số vi khuẩn hiếu khí (TVC). Mẫu sử dụng cao chiết cỏ sữa không ảnh hưởng đến giá trị pH, ẩm độ, khả năng giữ nước, độ đàn hồi, hàm lượng nitơ bazo bay hơi. Xử lí mẫu với cao chiết cỏ sữa ở nồng độ 625 µg/mL có khả năng làm giảm hàm lượng sản phẩm oxy hóa thứ cấp cao hơn và ức chế vi sinh vật hiếu khí tốt hơn so với mẫu đối chứng. Giá trị cảm quan của mẫu ở tất cả các nghiệm thức vẫn giữ được chất lượng cao. Như vậy, có thể sử dụng cao chiết cỏ sữa ở nồng độ 625 µg/mL trong bảo quản cá tra phi lê đông lạnh
Description: 19 tr.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/11563
Appears in Collections:Khoa Thủy sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
939.74 kBAdobe PDF
Your IP: 3.214.224.207


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.