Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/11612
Title: Khánh Hòa phát triển nguồn nhân lực kinh doanh lưu trú
Authors: Lê, Chí Công
Trần, Ngọc Quyền
Keywords: Phát triển nguồn nhân lực
Kinh doanh lưu trú
Khánh Hòa
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Du lịch Việt Nam;Số 03 .- Tr.32-33
Abstract: Định hướng chiến lược trong phát triển du lịch Khánh Hòa là tập trung đầu tư theo chiều sâu, hướng tới chất lượng cao, có đẳng cấp, có năng lực cạnh tranh trong khu vực. Một trong những bước đột phá là tập trung phát triển nguồn nhân lực có chất lượng, đây là yếu tố quyết đỊnh, tạo động lực biến các mục tiêu tăng trưởng du lịch hướng tới tính bền vững sẽ thành hiện thực trong thời gian tới.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/11612
ISSN: 0866-7373
Appears in Collections:Du lịch Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.3 MBAdobe PDF
Your IP: 44.201.94.236


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.