Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/11629
Title: Các lợi ích của chương trình học tập nội trú ở Trường học xã Sủng Thài, huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang
Authors: Nguyễn, Thanh Tùng
Keywords: Trường học nội trú
Xã hội hóa giáo dục
Dân tộc Hmông
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Dân tộc học;Số 02 .- Tr.58-67
Abstract: Bài viết trình bày về một số lợi ích thực tiễn của chương trình nội trú ở trường học cấp xã vùng cao trong bối cảnh hoạt động giáo dục tại địa phương bị ảnh hưởng sâu sắc bởi sự nghèo đói, phân bổ mạng lưới trường lớp không phù hợp và tác động của các định chế văn hóa – xã hội truyền thống. Qua đó cho thấy sự cần thiết của việc thúc đẩy những sáng tạo nhằm đa dạng hóa lợi ích của trường học địa phương – vốn rất ít được mô tả và phân tích trong các nghiên cứu về giáo dục dân tộc.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/11629
Appears in Collections:Dân tộc học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_8.2 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 34.239.173.144


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.