Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/1167
Nhan đề: Lượng giá giá trị tài nguyên và môi trường để hạch toán kết chuyển hiệu quả vào tài khoản Quốc gia
Tác giả: Nguyễn, Thế Chinh
Lại, Văn Mạnh
Từ khoá: Lượng giá giá trị
Hạch toán kết chuyển
Tài khoản Quốc gia
Tài nguyên và môi trường
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Tài nguyên và Môi trường;Số 1+2 .- Tr.14-16
Tóm tắt: Nhìn từ góc độ kinh tế, tài nguyên là nguồn cung đầu vào của hệ thống kinh tế, môi trường là không gian sống và nơi chứa đựng chất thải. Với mô hình kinh tế truyền thống nguồn cung đầu vào và không gian sống cũng như những thiệt hại môi trường do chất thải gây ra không được lượng giá và hạch toán trong hệ thống hạch toán kinh tế.
Định danh: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/1167
ISSN: 1859-1477
Bộ sưu tập: Tài nguyên và Môi trường

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_2.18 MBAdobe PDFXem
Your IP: 3.238.180.174


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.