Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/11690
Title: Tóm tắt tình hình khí tượng, khí tượng nông nghiệp, thủy văn tháng 12 năm 2018
Keywords: Tóm tắt tình hình khí tượng
Khí tượng nông nghiệp
Thủy văn
Tháng 12 năm 2018
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Khí tượng Thủy văn;Số 697 .- Tr.58-64
Abstract: Trong cuối tháng 12/2018, đã xuất hiện 01 Áp thấp nhiệt đới (ANTĐ) trên khu vực Biển Đông, tuy không ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực đất liền nước ta nhưng hoàn lưu của ATNĐ cũng gây mưa, mưa vừa, có nơi mưa to cho khu vực Nam Bộ, đặc biệt là các tỉnh Miền Tây Nam Bộ trong những ngày đầu của tháng 01 năm 2019. Tình hình nhiệt độ trong tháng 12/2018 trên cả nước phổ biến cao hơn so với TBNN cùng thời kỳ. Tình hình mưa trong tháng 12 trên phạm vi toàn quốc đều có tổng lượng mưa cao hơn từ 2-4 lần so với TBNN cùng thời kỳ. Đặc biệt tại khu vực Thanh Hóa, Nghệ An, Ninh Thuận và Bình Thuận cao hơn TBNN cùng thời kỳ từ 3-5 lần.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/11690
ISSN: 2525-2208
Appears in Collections:Khí tượng Thủy văn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_2.93 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.226.245.48


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.