Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/116
Nhan đề: Đánh giá tính liên kết trong phát triển công nghiệp tại Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam =
Nhan đề khác: Assessing linkages in industrial development in the southern key economic zone
Tác giả: Nguyễn, Chí Hải
Huỳnh, Ngọc Chương
Từ khoá: Liên kết vùng
Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam
Phát triển công nghiệp
Hồi quy theo không gian
Dữ liệu bảng
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Công nghệ Ngân hàng;Số 142+143 .- Tr.25-35
Tóm tắt: Mục tiêu của nghiên cứu này là đánh giá tính liên kết vùng(LKV) trong phát triển công nghiệp (PTCN) giữa các tỉnh, thành thuộc vùng kinh tế trọng điểm (KTTĐ) phía Nam. Nghiên cứu thực hiện tiếp cận về mặt lý thuyết cũng như kiểm định mối liên kết này bằng mô hình hồi quy không gian với dữ liệu bảng. Kết quả thực nghiệm cho thấy quá trình PTCN của các địa phương trong vùng có mối liên kết chặt chẽ, đồng thời có tính lan tỏa và tương tác hỗ trợ. Từ các kết quả phân tích, nhóm tác giả đưa ra một số khuyến nghị nhằm tăng cường tính hiệu quả trong liên kết PTCN giữa các địa phương trong vùng.
Định danh: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/116
ISSN: 1859-3682
Bộ sưu tập: Kinh tế & Ngân hàng Châu Á (Công nghệ Ngân hàng)

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_7.13 MBAdobe PDFXem
Your IP: 3.235.85.115


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.