Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/116
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorNguyễn, Chí Hải
dc.contributor.authorHuỳnh, Ngọc Chương
dc.date.accessioned2018-04-18T02:11:36Z-
dc.date.available2018-04-18T02:11:36Z-
dc.date.issued2018
dc.identifier.issn1859-3682
dc.identifier.urihttp://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/116-
dc.description.abstractMục tiêu của nghiên cứu này là đánh giá tính liên kết vùng(LKV) trong phát triển công nghiệp (PTCN) giữa các tỉnh, thành thuộc vùng kinh tế trọng điểm (KTTĐ) phía Nam. Nghiên cứu thực hiện tiếp cận về mặt lý thuyết cũng như kiểm định mối liên kết này bằng mô hình hồi quy không gian với dữ liệu bảng. Kết quả thực nghiệm cho thấy quá trình PTCN của các địa phương trong vùng có mối liên kết chặt chẽ, đồng thời có tính lan tỏa và tương tác hỗ trợ. Từ các kết quả phân tích, nhóm tác giả đưa ra một số khuyến nghị nhằm tăng cường tính hiệu quả trong liên kết PTCN giữa các địa phương trong vùng.vi_VN
dc.language.isovivi_VN
dc.relation.ispartofseriesCông nghệ Ngân hàng;Số 142+143 .- Tr.25-35
dc.subjectLiên kết vùngvi_VN
dc.subjectVùng kinh tế trọng điểm phía Namvi_VN
dc.subjectPhát triển công nghiệpvi_VN
dc.subjectHồi quy theo không gianvi_VN
dc.subjectDữ liệu bảngvi_VN
dc.titleĐánh giá tính liên kết trong phát triển công nghiệp tại Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam =vi_VN
dc.title.alternativeAssessing linkages in industrial development in the southern key economic zonevi_VN
dc.typeArticlevi_VN
Appears in Collections:Kinh tế & Ngân hàng Châu Á (Công nghệ Ngân hàng)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_7.13 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.237.71.23


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.