Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/11710
Title: Việt Nam với CPTPP: Cơ hội và thách thức
Authors: Phạm, Thị Thanh Bình
Keywords: Việt Nam với CPTPP
Cơ hội và thách thức
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Cộng sản;Số 918 .- Tr.74-79
Abstract: Trong bối cảnh chủ nghĩa bảo hộ đang cản trở tăng trưởng thương mại toàn cầu và căng thẳng thương mại Mỹ - Trung Quốc đang có nguy cơ lan rộng, thì Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương bắt đầu có hiệu lực ở 7 quốc gia được kỳ vọng sẽ trở thành động lực mới cho tăng trưởng kinh tế khu vực và Việt Nam. Đây cũng là cơ hội để các doanh nghiệp nước ngoài tăng cường đầu tư, kinh doanh vào Việt Nam.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/11710
ISSN: 0866-7276
Appears in Collections:Cộng sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.84 MBAdobe PDF
Your IP: 3.80.3.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.