Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/11713
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorNguyễn, Việt Lâm-
dc.date.accessioned2019-08-22T08:49:12Z-
dc.date.available2019-08-22T08:49:12Z-
dc.date.issued2019-
dc.identifier.issn0866-7276-
dc.identifier.urihttp://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/11713-
dc.description.abstractViệc đảm nhiệm thành công cương vị Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2008 - 2009 đã trở thành một dấu mốc mang tính lịch sử trong việc triển khai chính sách đối ngoại nói chung, ngoại giao đa phương nói riêng và hội nhập quốc tế của Việt Nam. Thành công này là thực tế quan trọng để Đại hội XII của Đảng xác định đối ngoại đa phương là một định hướng chiến lược của đối ngoại Việt Nam, đồng thời trực tiếp phục vụ việc ứng cử lần thứ hai của Việt Nam vào vị trí Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020 - 2021.vi_VN
dc.language.isovivi_VN
dc.relation.ispartofseriesTạp chí Cộng sản;Số 918 .- Tr.89-94-
dc.subjectViệt Namvi_VN
dc.subjectĐảm nhận trọng tráchvi_VN
dc.subjectỦy viênvi_VN
dc.subjectHội đồng bảo anvi_VN
dc.subjectLiên hợp quốc nhiệm kỳ 2020-2021vi_VN
dc.titleViệt Nam sẵn sàng đảm nhận trọng trách vị trí ủy viên không thường trực hội đồng bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020-2021vi_VN
dc.typeArticlevi_VN
Appears in Collections:Cộng sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.83 MBAdobe PDF
Your IP: 3.235.176.80


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.