Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/11724
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorPhạm, Quang Nam-
dc.contributor.authorMai, Văn Khiêm-
dc.contributor.authorNguyễn, Quang Trung-
dc.contributor.authorVũ, Văn Thăng-
dc.date.accessioned2019-08-22T09:12:58Z-
dc.date.available2019-08-22T09:12:58Z-
dc.date.issued2019-
dc.identifier.issn2525-2208-
dc.identifier.urihttp://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/11724-
dc.description.abstractNghiên cứu này đánh giá khả năng mô phỏng 15 ngày mưa lớn tại khu vực TP. Hồ Chí Minh trong năm 2018 của mô hình WRF khi đồng hóa số liệu radar Nhà Bè. Trước đó, ảnh hưởng của quá trình đồng hóa đến trường ban đầu đã được phân tích thông qua khảo sát ba chế độ chạy đồng hóa khác nhau, bao gồm Cold start, Warm start và Cycling. Kết quả cho thấy độ phản hồi ở chế độ Cold start trở nên tương đồng với trường hợp không đồng hóa sau một giờ tích phân. Ở chế độ Warm start khác biệt của trường ban đầu so với trường hợp không đồng hóa kéo dài hơn, cho thấy vai trò quan trọng của trường dự báo từ kết quả tích phân trước đó. So sánh với số liệu quan trắc lượng mưa tại 11 trạm quan trắc bề mặt, kết quả cho thấy sự cải thiện của các chỉ số FBI, POD, CSI khi chạy ở chế độ Cycling. Điều này có thể thấy qua kết quả đánh giá ở cả ba ngưỡng mưa 1, 5 và 10 mm cũng như ở các hạn dự báo 6h và 12h.vi_VN
dc.language.isovivi_VN
dc.relation.ispartofseriesTạp chí Khí tượng Thủy văn;Số 698 .- Tr.1-10-
dc.subjectĐồng hóa số liệuvi_VN
dc.subjectMô hình WRFvi_VN
dc.subject3DVarvi_VN
dc.subjectRadar Nhà Bèvi_VN
dc.titleThử nghiệm hệ thống đồng hóa GSI trong bài toán dự báo định lượng mưa trên khu vực Nam Bộvi_VN
dc.typeArticlevi_VN
Appears in Collections:Khí tượng Thủy văn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_5.15 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 44.192.114.32


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.