Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/11752
Title: Các giá trị nhân quyền thông qua các hiệp định thương mại tự do và thách thức đối với Việt Nam
Authors: Ngô, Quốc Chiến
Keywords: EVFTA
Nhân quyền
Việt Nam
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp;Số 08 .- Tr.3-9
Abstract: Chính sách kinh tế đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU) luôn gắn liền với các giá trị về nhân quyền và phát triển bền vững, Có thế mạnh là một thị trường chung rộng lớn gồm 27 quốc gia thành viên, EU là một trong những đối tác thương mại có ảnh hưởng lớn nhất trên thế giới và luôn muốn áp đặt các giá trị về nhân quyền đối với các đối tác của mình. Phân tích triết lý của các quy định về nhân quyền trong Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA), mối quan hệ giữa EVFTA và Hiệp định Đối tác toàn diện (Pạrtnẹrship Cooperatíon Agreement - PCA) Việt Nam - EU nhằm đề xuất phương hướng thực thi EVFTA là việc làm cần thiết.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/11752
ISSN: 1859-2953
Appears in Collections:Nghiên cứu Lập pháp

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_2.99 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.228.21.204


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.