Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/11754
Title: Xuất bản trong kỷ nguyên số: cơ hội và thách thức
Authors: Ngô, Xuân Lộc
Keywords: Cách mạng công nghiệp 4.0
Cơ hội và thách thức
Hoạt động xuất bản
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Thư viện Việt Nam;Số 03 .- Tr.69-71
Abstract: Trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 (CMCN 4.0), ở mỗi lĩnh vực đều đứng trước những thời cơ thuận lợi và đan xen lẫn thách thức, trong đó hoạt động xuất bản không phải là ngoại lệ. Từ bức tranh phát triển xuất bản thế giới thời gian gần đây cho thấy, hoạt động xuất bản ở Việt Nam đã nhận diện thấy những cơ hội rõ nét và cả những thách thức đang đặt ra trước tác động mới này. Để hiểu hơn về hoạt động xuất bản trong kỷ nguyên số, phóng viên đã có cuộc phỏng vấn ông Nguyễn Nguyên - Phó Vụ trưởng Vụ Báo chí - Xuất bản (Ban Tuyên giáo Trung ương), Phó Chủ tịch Hội Xuất bản Việt Nam xoay quanh hoạt động này.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/11754
ISSN: 1859-1450
Appears in Collections:Thư viện Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_1.32 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.235.239.156


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.