Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/11759
Title: Tóm tắt tình hình khí tượng nông nghiệp, thủy văn tháng 2 năm 2019
Keywords: Tóm tắt
Tình hình khí tượng
Khí tượng nông nghiệp
Thủy văn
Tháng 2 năm 2019
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Khí tượng Thủy văn;Số 699 .- Tr.71-78
Abstract: Tình hình nhiệt độ trong tháng 02/2019 trên cả nước phổ biến cao hơn so nhiều với TBNN cùng thời kỳ. Tình hình mưa trong tháng 02/2019 có sự phân bố không đều trên phạm vi toàn quốc: tại khu vực Đông Bắc, Việt Bắc, Thanh Hóa và bắc Nghệ An cao hơn so với TBNN cùng thời kỳ từ 40-90%, có nơi trên 120%. Các khu vực khác phổ biến thấp hơn so với TBNN từ 30-90%, trong đó khu vực từ Quảng Trị đến Bình Thuận, Tây Nguyên và Nam Bộ ít mưa với lượng mưa chủ yếu dưới 10mm.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/11759
ISSN: 2525-2208
Appears in Collections:Khí tượng Thủy văn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_2.86 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.237.254.197


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.