Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/11782
Title: Phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ tỉnh Lạng Sơn hiện nay
Authors: Trần, Văn Tuân
Keywords: Phát triển doanh nghiệp
Tỉnh Lạng Sơn
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 540 .- Tr.25-27
Abstract: Lạng Sơn là tỉnh miền núi, biên giới phía Đông Bắc của Việt Nam. Theo số liệu thống kê năm 2017, dân số của tỉnh Lạng Sơn khoảng 778,4 nghìn người. Mạng lưới giao thông phân bố tương đối đều có thể sử dụng cả đường sắt, đường bộ và đường thủy. Trong đó có các tuyến quan trọng như đường sắt liên vận quốc tế từ Hà Nội đến Đồng Đăng - Lạng Sơn và cửa khẩu biên giới Việt Trung với chiều dài 165 km; tuyến quốc lộ 1A bắt đầu từ cửa khẩu Quốc tế Hữu nghị, tuyến quốc lộ 1B, 4A và 4B. Đặc biệt, tuyến đường bộ cao tốc Hà Nội - Bắc Giang - Lạng Sơn đang được khẩn trương thi công, dự kiến hoàn thành trong năm 2020.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/11782
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_1.84 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.81.89.248


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.