Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/11785
Title: Nhiệm vụ của giảng viên đại học trong quá trình xây dựng nền kinh tế tri thức ở nước ta
Authors: Nguyễn, Thị Nga
Keywords: Nhiệm vụ
Giảng viên đại học
Quá trình xây dựng
Nguồn lực con người
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 540 .- Tr.34-35
Abstract: Trong năm yếu tố đảm bảo cho sự tăng trưởng và phát triển nền kinh tế: vốn, khoa học công nghệ, nguồn nhân lực, vai trò quản lý của nhà nước và thể chế xã hội thì nguồn lực con người luôn là yếu tố quan trọng nhất. Bởi nguồn lực con người chính là gốc rễ để tạo ra các nguồn lực còn lại. Và trong nền kinh tế tri thức cũng vậy, con người luôn là yếu tố quan trọng hàng đầu. Đặc biệt, con người trong nền kinh tế tri thức được hiểu là những lao động qua đào tạo, lao động có trình độ cao.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/11785
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_1.14 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.238.111.130


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.