Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/1179
Title: Tôi đứng về phe.. cái khác
Authors: Hoàng, Đăng khoa
Đỗ, Lai Thúy
Keywords: Đỗ Lai Thúy
Nhà nghiên cứu - phê bình
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Văn nghệ Quân đội;Số 885 .- Tr.3-9
Abstract: Những cuốn sách của ông, ngay từ cái tên (Con mắt thơ, Hồ Xuân Hương hoài niệm phồn thực, Bút pháp của ham muốn, Phê bình văn học - con vật lưỡng thê ấy, Chân trời có người bay, vẫy vào vô tận, Thơ như là mĩ học của cái khác, Hé gương cho người đọc, Sự đỏng đảnh của phương pháp, Theo vết chân những người khổng lồ, Bờ bên kia của Viết...) đã rất giàu tính kích gợi, và cả... khiêu khích. Ông đứng hẳn về phía “mĩ học của cái khác” một cách hứng khởi. Từ khi những công trình nghiên cứu - phê bình “có lí thuyết ” như của ông ra đời ngày một nhiều đã dần làm lung lay, bất an, giảm thiểu lôi bình văn tán thơ áng chừng, cảm tính, tản mạn. Ông có khả năng “chia rẽ ” cộng đồng những người đọc ông rất cao. Ông là Phó Giáo sư, Tiến sĩ, dịch giả, nhà nghiên cứu - phê bình Đỗ Lai Thúy.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/1179
Appears in Collections:Văn nghệ Quân đội

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_391.05 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.235.176.80


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.