Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/1182
Title: Triển lãm Mining VietNam và building & construction Vietnam mở khóa tiềm năng phát triển ngành Khai khoáng và Xây dựng tại Việt Nam
Keywords: Ngành Khai khoáng và Xây dựng
Việt Nam
Mining
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Người Xây dựng;Số 315+316 .- Tr.132-133
Abstract: Mining Vietnam 2018 trở lại nhằm thúc đẩy ngành công nghiệp khai khoáng tại Việt Nam. Ông Tan Bor Yow - Giám đốc Bán hàng, Công ty Robert Bosch (Đông Nam Á), Mining Vietnam đồng tổ chức với triển lãm Building & Construction Vietnam. Ngành xây dựng tiếp tục tăng trưởng nóng trong năm 2018. 
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/1182
ISSN: 0866-8531
Appears in Collections:Người Xây dựng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_1.79 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.235.253.6


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.