Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/11820
Title: Quan hệ thương mại hàng hóa Việt Nam - Trung Quốc giai đoạn 2008-2018: thực trạng và những vấn đề đặt ra
Authors: Nguyễn, Thị Thủy
Lê, Thị Hương
Keywords: Quan hệ thương mại
Hàng hóa Việt Nam
Trung Quốc
Thực trạng
Những vấn đề đặt ra
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 541 .- Tr.22-24
Abstract: Đối với Việt Nam, việc phát triển quan hệ thương mại với Trung Quốc chẳng những phù hợp với đường lối đối ngoại của nước ta “mong muốn làm bạn với các nước”, mà còn phục vụ chiến lược phát triển nhằm tạo môi trường hòa bình ổn định, góp phần giữ vững an ninh và tạo điều kiện thuận lợi cho công cuộc đổi mới đất nước. Trong quan hệ thương mại Việt Nam -Trung Quốc, quan hệ thương mại hàng hóa (TMHH) đã có từ rất lâu và chiếm tỷ trọng lớn, chi phối quy mô và mang lại giá trị kinh tế cao, TMHH Việt Nam - Trung Quốc đã giúp Việt Nam tận dụng được những lợi thế trong sản xuất hàng hoá như nguồn lao động dồi dào về cả số lượng và chất lượng với số dân trong độ tuổi lao động khá đông chiếm tới trên 50% dân số.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/11820
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_1.8 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.237.16.173


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.