Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/11831
Title: Phát triển du lịch Việt Nam trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0
Authors: Nguyễn, Thị Tình
Keywords: Phát triển du lịch Việt Nam
Bối cảnh
Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 541 .- Tr.55-57
Abstract: Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 tạo ra những thay đổi lớn trên hầu hết các lĩnh vực kinh tế- xã hội, tạo ra những cơ hội phát triển mạnh mẽ cho Việt Nam, trong đó có lĩnh vực du lịch. Được biết đến là đất nước có giàu tiềm năng du lịch, nếu Việt Nam đầu tư, biết tận dụng khai thác tốt cơ hội mà cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 mang lại thì ngành du lịch Việt Nam sẽ có những phát triển ngoạn mục, đóng góp đáng kể vào tăng trưởng và phát triển kinh tế của Việt Nam.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/11831
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_1.81 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 35.172.217.174


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.