Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/1183
Title: Hướng tới phát triển bền vững nền kinh tế thị trường định hướng XHCN góp phần xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam
Authors: Lương, Xuân Thành
Keywords: Kinh tế thị trường
Định hướng xã hội chủ nghĩa
Phát triển bền vững
Việt Nam
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 511 .- Tr.49-51
Abstract: Xã hội loài người đang đương đầu với nhiều nguy cơ và thảm hoạ trong tương lai gần, đó là ô nhiễm môi trường sông, trái đất đang nóng dần lên do phát thải khí gây hiệu ứng nhà kính, đào sâu hồ ngăn cách giữa nhóm người giàu và nhóm người nghèo, cạn kiệt tài nguyên thiên nhiên. Trước nguy cơ đó, các nước tìm kiếm cho mình con đường phát triển bền vững để góp phần tăng trưởng kinh tế phát triển môi trường và xã hội. Bài báo này hệ thống hóa những lý luận giải thích các khái niệm liên quan, xây dựng nội dung phát triển bền vững nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và đưa ra một số giải pháp nhằm phát triển bền vững nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa góp phần xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội tại Việt Nam.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/1183
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_269 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 54.165.57.161


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.