Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/11859
Title: Ba mối quan tâm năm 2019
Authors: Lê, Anh Tuấn
Keywords: Ba mối quan tâm
Nền kinh tế tăng trưởng
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Forbes Việt Nam;Số 01 .- Tr.15-16
Abstract: Triển vọng kinh tế vĩ mô Việt Nam năm 2019 sẽ không thể tách rời khỏi tình hình địa chính trị thế giới, với tính chất độ mở của một nền kinh tế tăng trưởng phụ thuộc khá lớn vào đầu tư FDI và xuất khẩu.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/11859
ISSN: 0686-3883
Appears in Collections:Forbes Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_1.67 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.229.142.91


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.