Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/11881
Title: "Vua tôm" Trở lại
Authors: Giang Thanh
Keywords: "Vua tôm" Trở lại
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Forbes Việt Nam;Số 01 .- Tr.49-54
Abstract: Sau hai năm hủy niêm yết tự nguyện, Minh Phú lên kế hoạch trở lại sàn chứng khoán với bước đệm ở sàn Upcom. Trong tham vọng nâng cao vị thế xuất khẩu tôm Việt - Nam trên bản đồ thủy sản thế giới, bước đi đầu tiên của “vua tôm” Lê Văn Quang: áp dụng công nghệ nuôi tôm mới.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/11881
Appears in Collections:Forbes Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_4.98 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.80.160.29


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.