Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/11884
Title: Quá trình thụ đắc âm /R/ của người Việt Nam học tiếng Italia như một ngôn ngữ thứ hai (L2)
Authors: Phạm, Bích Ngọc
Keywords: Thụ đắc ngôn ngữ thứ hai
Ngữ âm và âm vị học
Ngữ âm học âm học
Tiếng Italia như một ngôn ngữ thứ hai
Phụ âm /r/
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học Ngoại ngữ;Số 54 .- Tr.43-60
Abstract: Người Việt Nam học tiếng Italia gặp rất nhiều khó khăn trong việc phát âm phụ âm /r/ vì âm này cũng như tổ hợp phụ âm chứa nó đều không tồn tại trong tiếng Việt. Bài viết này trình bày kết quả nghiên cứu về quá trình thụ đắc âm /r/ được tác giả tiến hành trong vòng một năm trên 10 đối tượng sinh viên Việt Nam đang học tại Palermo (Italia). Trên cơ sở ngữ âm học, với sự hỗ trợ của phần mềm Praat (phiên bản 5.3.56), nghiên cứu đã tìm ra những đặc điểm phát âm của người học và những lỗi thường gặp trong việc phát âm phụ âm này. Ngoài ra, với việc sử dụng phương pháp phân tích phương sai, nghiên cứu cũng đưa ra đánh giá về mức độ ảnh hưởng của một số yếu tố trong quá trình thụ đắc âm /r/ như giới tính, năng lực ngôn ngữ và thời gian tiếp xúc ngôn ngữ.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/11884
ISSN: 1859-2503
Appears in Collections:Khoa học Ngoại ngữ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_9.95 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.238.184.78


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.