Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/11884
Nhan đề: Quá trình thụ đắc âm /R/ của người Việt Nam học tiếng Italia như một ngôn ngữ thứ hai (L2)
Tác giả: Phạm, Bích Ngọc
Từ khoá: Thụ đắc ngôn ngữ thứ hai
Ngữ âm và âm vị học
Ngữ âm học âm học
Tiếng Italia như một ngôn ngữ thứ hai
Phụ âm /r/
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Khoa học Ngoại ngữ;Số 54 .- Tr.43-60
Tóm tắt: Người Việt Nam học tiếng Italia gặp rất nhiều khó khăn trong việc phát âm phụ âm /r/ vì âm này cũng như tổ hợp phụ âm chứa nó đều không tồn tại trong tiếng Việt. Bài viết này trình bày kết quả nghiên cứu về quá trình thụ đắc âm /r/ được tác giả tiến hành trong vòng một năm trên 10 đối tượng sinh viên Việt Nam đang học tại Palermo (Italia). Trên cơ sở ngữ âm học, với sự hỗ trợ của phần mềm Praat (phiên bản 5.3.56), nghiên cứu đã tìm ra những đặc điểm phát âm của người học và những lỗi thường gặp trong việc phát âm phụ âm này. Ngoài ra, với việc sử dụng phương pháp phân tích phương sai, nghiên cứu cũng đưa ra đánh giá về mức độ ảnh hưởng của một số yếu tố trong quá trình thụ đắc âm /r/ như giới tính, năng lực ngôn ngữ và thời gian tiếp xúc ngôn ngữ.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/11884
ISSN: 1859-2503
Bộ sưu tập: Khoa học Ngoại ngữ

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_9.95 MBAdobe PDFXem
Your IP: 3.238.184.78


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.