Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/1189
Title: Vai trò Giám đốc dự án Xây dựng
Authors: Lê, Huệ
Keywords: Giám đốc dự án
Xây dựng
Vai trò quản lý
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Người Xây dựng;Số 315+316 .- Tr.22-24
Abstract: Quản lý dự án là một nghề chuyên nghiệp, Quản lý dự án được PMI (Project Management Institute) định nghĩa khá đầy đủ là "áp dụng kiến thức, kỹ năng, công cụ & kỹ thuật vào các hoạt động dự án nhằm đạt được mục tiêu, và thỏa mãn các yêu cầu của dự án”, điều này cho ta thấy để quản lý dự án ta phải có kiến thức, kỹ năng và công cụ chứ không phải "tay không bắt giặc’’. Các kỹ sư ra trường làm việc nhiều năm ở các dự án và luôn rèn luyện, phấn đấu để trở thành những Giám đốc dự án. Một Giám đốc dự án được chủ đầu tư tin tưởng giao quản lý những dự án lớn đòi hỏi phải có kinh nghiệm, Nhà nước cũng yêu cầu những người này phải qua lớp đào tạo quản lý dự án xây dựng để có kiến thức thực hiện việc quản lý. Trong nội dung này ta tìm hiểu để trở thành một Giám đốc dự án xây dựng chuyên nghiệp.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/1189
ISSN: 0866-8531
Appears in Collections:Người Xây dựng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_13.65 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.226.245.48


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.