Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/11890
Title: Hiệu quả của nồng độ Benzyl Edenine và phân NPK (10-60-10) lên sự ra hoa của cây làn Hồ Điệp (Phalaenopsis amabilis L.)
Authors: TS. Nguyễn, Văn Ây
Nguyễn, Thị Thúy Mai
Keywords: Sinh học
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Citation: Lan Hồ Điệp là một loài Phong Lan có giá trị kinh tế cao và được trồng phổ biến bởi vẻ đẹp cùng đặc điểm hoa lâu tàn rất được ưa chuộng. Cây lan Hồ Điệp thích hợp ra hoa trong điều kiện nhiệt độ lạnh, tuy nhiên với điều kiện khí hậu nhiệt đới như ở Việt Nam thì việc xử lý ra hoa để cây ra hoa đồng loạt gặp nhiều khó khăn và thực tế ở Việt Nam có rất ít tài liệu nghiên cứu về các biện pháp xử lý ra hoa cho lan Hồ Điệp. Do đó, việc khảo sát ảnh hưởng của nồng độ Benzyl Adenine và NPK 10-60-10 lên sự ra hoa của lan Hồ Điệp (Phalaenopsis amabilis L.)” được tiến hành nhằm tìm ra nồng độ Benzyl adenine và NPK 10-60-10 thích hợp để xử lý ra hoa trên cây lan Hồ Điệp theo ý người trồng. Thí nghiệm được bố trí theo thể thức hoàn toàn ngẫu nhiên với 6 nghiệm thức, 5 lần lặp lại, mỗi lần lặp lại có 3 cây. Kết quả thí nghiệm cho thấy phun BA nồng độ 200 mg/lít kết hợp với NPK 10-60-10 nồng độ 0,5 g/lít cho tỷ lệ ra hoa cao (93,33% sau 60 ngày xử lý). Các hoa/phát hoa vẫn giữ được các đặc tính hình thái và màu sắc như bình thường, đồng thời các cây lan hồ điệp này vẫn sinh trưởng và phát triển tốt trong suốt thời gian thí nghiệm.
Abstract: Lan Hồ Điệp là một loài Phong Lan có giá trị kinh tế cao và được trồng phổ biến bởi vẻ đẹp cùng đặc điểm hoa lâu tàn rất được ưa chuộng. Cây lan Hồ Điệp thích hợp ra hoa trong điều kiện nhiệt độ lạnh, tuy nhiên với điều kiện khí hậu nhiệt đới như ở Việt Nam thì việc xử lý ra hoa để cây ra hoa đồng loạt gặp nhiều khó khăn và thực tế ở Việt Nam có rất ít tài liệu nghiên cứu về các biện pháp xử lý ra hoa cho lan Hồ Điệp. Do đó, việc khảo sát ảnh hưởng của nồng độ Benzyl Adenine và NPK 10-60-10 lên sự ra hoa của lan Hồ Điệp (Phalaenopsis amabilis L.)” được tiến hành nhằm tìm ra nồng độ Benzyl adenine và NPK 10-60-10 thích hợp để xử lý ra hoa trên cây lan Hồ Điệp theo ý người trồng. Thí nghiệm được bố trí theo thể thức hoàn toàn ngẫu nhiên với 6 nghiệm thức, 5 lần lặp lại, mỗi lần lặp lại có 3 cây. Kết quả thí nghiệm cho thấy phun BA nồng độ 200 mg/lít kết hợp với NPK 10-60-10 nồng độ 0,5 g/lít cho tỷ lệ ra hoa cao (93,33% sau 60 ngày xử lý). Các hoa/phát hoa vẫn giữ được các đặc tính hình thái và màu sắc như bình thường, đồng thời các cây lan hồ điệp này vẫn sinh trưởng và phát triển tốt trong suốt thời gian thí nghiệm.
Description: 48tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/11890
Appears in Collections:Khoa Khoa học Tự nhiên

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.85 MBAdobe PDF
Your IP: 3.229.142.91


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.