Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/118
Nhan đề: Tin kinh tế
Từ khoá: Tin Kinh tế
Năm 2017
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Công nghệ Ngân hàng;Số 142+143 .- Tr.114-119
Tóm tắt: Bài viết nói về: Tốc độ tăng trưởng kinh tế Việt Nam 2017; Kết quả hoạt động của năm 2017; Hoạt động của các doanh nghiệp 2017; Thu chi ngân sách của ngân hàng nhà nước 2017; Xuất, nhập khẩu hàng hóa, dịch vụ năm 2017; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước 2018.
Định danh: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/118
ISSN: 1859-3682
Bộ sưu tập: Kinh tế & Ngân hàng Châu Á (Công nghệ Ngân hàng)

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_3.14 MBAdobe PDFXem
Your IP: 52.3.228.47


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.