Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/119
Title: Ảnh hưởng của kỳ nghỉ Tết âm lịch đến thị trường chứng khoán Việt Nam và các quốc gia Châu Á =
Other Titles: The impact of Lunar new year holidays on stock returns in Vietnam and other Asian stock markets
Authors: Lê, Thị Hồng Minh
Trương, Ngọc Sơn
Keywords: Thị trường chứng khoán châu Á
Hiệu ứng kỳ nghỉ tết Âm lịch
Mô hình ARMA-GARCH
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Công nghệ Ngân hàng;Số 142+143 .- Tr.90-100
Abstract: Nghiên cứu này nhằm mục đích tìm hiểu tác động của kỳ nghỉ Tết Âm lịch đối với lợi nhuận chứng khoán (LNCK) trên các thị trường chứng khoán (TTCK) của một số quốc gia châu Á. Bằng việc sử dụng 2 mô hình ARMA (1,1) - GARCH (1,1) và ARMA(1,1) -GARCH (1,1) - M cho chín quốc gia (Việt Nam, Malaysia, Hồng Kông, Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan, Singapore, Trung Quốc, Ấn Độ) trong giai đoạn từ ngày 05/1/2005 đến ngày 22/2/2016, kết quả cho thấy, hiệu ứng kỳ nghỉ Tết Âm lịch tồn tại ở năm quốc gia, Việt Nam, Malaysia, Nhật Bản, Hồng Kông, Đài Loan. Trong đó hiệu ứng của trước kỳ nghỉ Tết Âm lịch tồn tại ở ba quốc gia là Việt Nam, Malaysia, Nhật Bản và hiệu ứng sau kỳ nghỉ Tết Âm lịch ở hai quốc gia Hồng Kông và Đài loan. Sự thay đổi bất thường trong LNCK không phải là phần thưởng cho lợi nhuận từ sự gia tăng rủi ro mà được giải thích bằng hiệu ứng kỳ nghỉ Tết Âm lịch.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/119
ISSN: 1859-3682
Appears in Collections:Kinh tế & Ngân hàng Châu Á (Công nghệ Ngân hàng)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_6.79 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 54.160.19.155


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.