Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/1190
Nhan đề: Xuất khẩu của Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế: những chuyển biến và hạn chế
Tác giả: Lê, Thị Kim Chung
Từ khoá: Hội nhập kinh tế
Thương mại hàng hóa
Xuất khẩu hàng hóa
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 512 .- Tr.4-6
Tóm tắt: Hội nhập kinh tế quốc tế đã có những tác động mạnh mẽ đến một số lĩnh vực của nền kinh tế Việt Nam, nhất là lĩnh vực thương mại. Cho đến nay, Việt Nam đã trở thành thành viên của tất cả các tổ chức quốc tế lớn; tiếp cận, ký kết hoặc tham gia đàm phán về 15 hiệp định thương mại tự do (FTA). Với việc tham gia vào các FTA, xuất khẩu của Việt Nam đã có những chuyển biến rõ nét. Bài viết tập trung đánh giá những chuyển biến và hạn chế của hoạt động xuất khẩu của Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, từ đó đề xuất một số khuyến nghị nhằm đảm bảo xuất khẩu phát triển bền vững.
Định danh: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/1190
ISSN: 0868-3808
Bộ sưu tập: Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_701.6 kBAdobe PDFXem
Your IP: 44.221.66.130


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.