Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/11912
Title: Thẩm định phương pháp kiểm tra Chlorpyrifos trên nền mẫu cá tra bằng sắc ký khí đầu dò khối phổ (GC-MS).
Authors: ThS. Huỳnh, Anh Duy
Trương, Phan Thùy Trang
Keywords: Hóa dược
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Với điều kiện trang thiết bị hiện có của phòng thí nghiệm thuộc Trung tâm Phân tích và Kiểm định Hàng Hóa Xuất Nhập Khẩu-Chi nhánh Công ty TNHH Thiết Bị Khoa Học Kỹ Thuật Hải Ly (Viacimex), đề tài hướng đến:- Lựa chọn điều kiện phân tích Chlorpyrifos trên máy GC-MS. - Mục tiêu nghiên cứu: đề tài sẽ tiến hành lựa chọn các thông số cơ bản (độ tuyến tính, độ thu hồi, độ đặc hiệu, độ lặp lại) để đánh giá khả năng sử dụng phương pháp phân tích. -Đối tượng nghiên cứu: phương pháp kiểm tra chlorpyrifos trên nền mẫu cá tra.
Description: 50tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/11912
Appears in Collections:Khoa Khoa học Tự nhiên

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.64 MBAdobe PDF
Your IP: 3.214.224.207


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.