Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/11916
Nhan đề: Nhân tài thế hệ mới của Bridgewater
Tác giả: Vardi Nathan
Từ khoá: Nhân tài thế hệ mới
Bridgewater
Năm xuất bản: 2019
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Forbes Việt Nam;Số 01 .- Tr.100-102
Tóm tắt: Karen Karniol-Tambour nghĩ mình sẽ trở thành giáo sư, giống cha mẹ. Tuy nhiên, ở tuổi 33, cô lại trở thành giám đốc nghiên cứu của quỹ đầu cơ lớn nhất thế giới.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/11916
Bộ sưu tập: Forbes Việt Nam

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_2.59 MBAdobe PDFXem
Your IP: 3.238.225.8


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.