Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/11917
Title: THIẾT KẾ HỆ THỐNG KHÓA ĐIỆN TỬ SỬ DỤNG KEYPAD 4x4 VÀ RFID
Authors: Vương - Nguyễn, Tấn Sĩ - Thanh Phong
Nguyễn, Quốc Trường
Keywords: Vật lý kỹ thuật
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: THIẾT KẾ HỆ THỐNG KHÓA ĐIỆN TỬ SỬ DỤNG KEYPAD 4x4VÀ RFID trình bày về việc lập trình hệ thống khóa điện tử sử dụng vi điều khiển Arduino Nano.Nội dung luận văn:CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN ĐỀ TÀITrình bày lý do chọn đề tài, phạm vi nghiên cứu và các bước thực hiện.CHƯƠNG 2: THIẾT BỊ VÀ GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ Trình bày các phần cứng: Arduino Nano, module RFID RC522, keypad4x4,... thông số kỹ thuật và nguyên lý hoạt động của chúng CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ, LẬP TRÌNH VÀ LẮP ĐẶT MẠCH THỰC TẾ Trình bày về các phần mềm thiết kế lập trình: Arduino IDE, Fritzing,RealPCB. Thiết kế và hoàn thiện mạch in, trình bày nguyên lý hoạt động, lưu đồ thuật toán của hệ thống khóa điện tử. CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN :Trình bày kế quả đạt được, ưu nhược điểm và hướng phát triển đề tài.
Description: 31tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/11917
Appears in Collections:Khoa Khoa học Tự nhiên

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.94 MBAdobe PDF
Your IP: 35.172.217.174


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.