Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/11920
Title: Xử lý tín hiệu điện tim bằng phép đổi fourier nhanh sử dụng phần mềm matlab
Authors: PGS.TS. Dương, Hiếu Đẩu
Hồ, Minh Kha
Keywords: Vật lý kỹ thuật
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Chương 1: Tổng quan về tín hiệu điện tim.Chương 2: Tìm hiểu về hàm FFT trong Matlab. Chương 3: Phân tích tín hiệu điện tim bằng biến đổi Fourier nhanh trên phần mềm Matlab.
Description: 52tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/11920
Appears in Collections:Khoa Khoa học Tự nhiên

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.52 MBAdobe PDF
Your IP: 54.158.251.104


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.