Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/11922
Title: Nhiều dự án giao thông trọng điểm đưa vào vận hành
Authors: Lam Trình
Keywords: Dự án giao thông
Trọng điểm
Vận hành
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Vietnam Logistics review;Số 135+136 .- Tr.60-61
Abstract: Năm 2018 và đầu năm 2019, trên địa bàn cả nước có nhiều dự án hạ tầng giao thông trọng điểm đã và đang được đưa vào vận hành khai thác góp phần đánh thức tiềm năng, thúc đẩy liên kết giao thương, phát triển kinh tế - xã hội nước nhà.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/11922
ISSN: 2354-0796
Appears in Collections:Vietnam Logistics review

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_1.24 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.80.3.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.