Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/1195
Title: "Chiêu hiền, đãi sĩ" để phát triển công tác nghiên cứu khoa học
Authors: Hồng Minh
Keywords: Nguồn nhân lực
Nghiên cứu khoa học
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Tài nguyên và Môi trường;Số 1+2 .- Tr.29-30
Abstract: Đối với một trường đại học, nghiên cứu khoa học (NCKH) có tầm quan trọng đặc biệt, đó là con đường hiệu quả nhất để nâng cao chất lượng đào tạo và phát triển năng lực sư phạm của mỗi người làm công tác giảng dạy và giáo dục. Do vậy, Nhà trường đã luôn quan tâm, chú trọng phát triển hoạt động NCKH, và đạt được nhiều kết quả rất đáng ghi nhận. Nhân dịp Xuân mới năm 2018, Hiệu trưởng Trường Đại học TN&MT Hà Nội, PGS.TS Nguyễn Ngọc Thanh trao đổi với phóng viên Tạp chí TN&MT xung quanh những vấn đề này.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/1195
ISSN: 1859-1477
Appears in Collections:Tài nguyên và Môi trường

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_7.62 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 44.200.168.16


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.