Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/11951
Title: Vượt qua ranh giới
Authors: Minh Thu
Keywords: Vượt qua ranh giới
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Forbes Việt Nam;Số 01 .- Tr.154-157
Abstract: Giữa đồi trà Cầu Đất, hai nghệ sĩ Ngô Hồng Quang và Nguyễn Lê trò chuyện bằng âm nhạc, kết hợp truyền thống và hiện đại , giữa Đông và Tây.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/11951
Appears in Collections:Forbes Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_3.03 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 75.101.211.110


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.