Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/11971
Title: ứng dụng phần mềm testpro và tnmarker để tạo bộ đề kiểm tra trắc nghiệm đánh giá kết quả bằng điện thoại di động
Authors: PGS.TS. Dương, Hiếu Đẩu
Nguyễn, Trung Trực
Keywords: Vật lý kỹ thuật
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Chương 1: Giới thiệu tổng quan . Chương 2: Giới thiệu phần mềm TestPro và phần mềm TNMarker
Description: 38tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/11971
Appears in Collections:Khoa Khoa học Tự nhiên

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.02 MBAdobe PDF
Your IP: 54.210.223.150


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.